CEO & FOUNDER MEDUSKIN

CEO GIANG MESO

Chuyên Gia Cố Vấn Chiến Lượng Vận Hành Spa

Boss Hệ Thống Vua Meso MEDULUX

Xem thêm

trở thành đối tác của meduskin ngay hôm nay

Bạn muốn trở thành chuyên gia ngành làm đẹp? Bạn muốn phát triển sự nghiệp ngành làm đẹp?

Chứng nhận liên quan đến sản phẩm

Từ Sở Y Tế

SỰ KIỆN ĐÃ TỔ CHỨC